aboutus
โพรไฟล์ QC

QA / QC เบื้องต้น

การประกันคุณภาพ, ตรวจสอบคุณภาพการออกแบบ, กำกับดูแล led qualitym 24 ชั่วโมงการทดสอบอายุสำหรับไฟ led กับเชลล์, ทดสอบ agian เมื่อบรรจุผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

รับรอง
รายละเอียดการติดต่อ